ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a www.sacredgarden.hu honlapon
indított elektronikus megrendelések, jelentkezések alanyaira.
Megrendelésre minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen ÁSZF-et
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A jelentkezési lap on-line elküldésével a megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt
feltételeket és egyben hozzájárul az adatkezeléshez.
Szolgáltatásaink árát megtalálja a www.sacredgarden.hu oldalon. A szolgáltató fenntartja
a jogot az árlista egyoldalú módosítására azzal, hogy az adott áron már megrendelt
termékek/szolgáltatások ára a teljesítésig nem változtatható meg.
Jelen Általános szerződési feltételek 2018.01.01-én lép hatályba és visszavonásig
érvényesek. A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeljük és tartjuk nyilván, a honlapon közzétett adatkezelési
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban részletezett Adatkezelési tájékoztató Oláh Barbara
www.sacredgarden.hu (név, weboldal) alatt elérhető weboldala igénybevételére
vonatkoznak.

Személyes adatok védelme

A www.sacredgarden.hu (weboldal) a regisztráció során beszerzett adatot kizárólag az
ott megjelölt célra használja fel. Az adatok kezelését az adatvédelmi törvény előírásainak
betartásával végezzük. Önnek jogában áll megismernie, illetve módosítania az általunk
Önről nyilvántartott adatokat, illetve kérnie az adatok törlését.
A regisztráció során megadott adatokat 30 naptári nap múlva automatikusan töröljük.
Hírlevél-küldés
Az oldal és tulajdonosa hírlevelek küldését nem végzi.

Cookiek használata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul a cookie technológia
alkalmazásához. Ha nem szeretné engedélyezni a cookie-használatát, a legtöbb
böngészőben beállítható a cookie-k elutasítása. A cookiek használatának
eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az
adott felhasználó azonosító adataihoz.
Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési
tájékoztató tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatkezelési
tájékoztató a Felhasználó a Weboldal „Adatkezelési tájékoztató” része alatt tájékozódhat
folyamatosan.

Felhasználó hozzájárulásai

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap
tulajdonosának Oláh Barbara (továbbiakban: Szerző) a szellemi termékét képező
tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti
célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon
történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához,
átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem
tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a
magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint
hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

A SZERZŐ ADATAI
JOGTULAJDONOS: Oláh Barbara
SZÉKHELY: 1045 Budapest, Virág utca 13.
Email: olahbarbara107@gmail.com
Weblap: www.sacredgarden.hu
Adószám: 8467362529
Telefonszám: 06302895172